Trang chủ Về công ty Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Trở thành Tập đoàn Thương mại
            tầm cỡ trong khu vực Châu Á

 

 

Góp phần đưa “hàng hóa” của Thế Giới vào Việt Nam và
mang “sản phẩm” của Việt Nam ra thế giới
bằng những kênh phân phối chuyên nghiệp, nhằm hài hòa
lợi ích của công ty, các đối tác và cộng đồng

Tầm nhìn - Sứ mệnh