Dược Phẩm

Chúng tôi hợp tác với khách hàng của mình để phát triển các giải pháp sáng tạo với nhiều loại thành phần đặc biệt và dinh dưỡng để phục vụ các nhu cầu cụ thể trong các ứng dụng viên nén, viên nang mềm, sirô, sủi, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, kem mỡ và thuốc bột,

Chúng tôi luôn nâng cao chuyên môn và ưu tiên tuân thủ theo các yêu cầu về chất lượng và an toàn ngày càng tăng của ngành, và cũng như tuân thủ theo các quy định hiện hành của các cơ quan, chính quyền địa phương. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận thêm được sự tư vấn