Trang chủ Ngành Công Nghiệp Dệt Nhuộm, Thuộc Da, Giày Da

Dệt Nhuộm, Thuộc Da, Giày Da

Chúng tôi hợp tác chung với các đối tác của chúng tôi để mang đến cho các khách hàng những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp phục vụ các nhu cầu sản xuất và ứng dụng liên quan đến dệt nhuộm và thuộc da.

Chúng tôi luôn nâng cao chuyên môn và ưu tiên tuân thủ theo các yêu cầu về chất lượng và an toàn ngày càng tăng của ngành, và cũng như tuân thủ theo các quy định hiện hành của các cơ quan, chính quyền địa phương. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận thêm được sự tư vấn