Thứ Năm, 28-04-2016 | 1:55PM GMT+7

Kiến Vương hành trình 25 năm