Thứ Năm, 22-02-2018 | 11:06AM GMT+7

NẮNG LÊN TRÊN BẢN TÀ GHÊNH

Ơn giời, cuối cùng thì cả đoàn 5 người đã được các tay lái cừ khôi hộ tống đến đích an toàn. Không ai còn thấy lạnh nữa, à không, chính xác là cảm giác toát hết mồ hôi hột. Ngoái nhìn lại còn đường vừa bị bánh xe giày xéo lại càng dậy bùn hơn, tôi vẫn chưa thể trút bỏ hoàn toàn nỗi sợ (vì chút nữa thôi chúng tôi sẽ lại quay về bằng đường cũ).