Thứ Sáu, 23-02-2018 | 9:50AM GMT+7

LỄ TỔNG KẾT NGẬP TRÀN SẮC ĐỎ CỦA NGƯỜI NHÀ KIẾN

Có lẽ các thành viên nhà Kiến vẫn còn lâng lâng cảm xúc với buổi lễ tổng kết và tiệc tất niên 2017 vào ngày 3/2 vừa qua. Năm 2017 đối với gia đình Kiến Vương đã kết thúc một cách viên mãn với thắng lợi trên tất cả mặt trận Sản lượng - Doanh thu  - LNG, là nền tảng vững chắc để tiến bước vào năm mới Mậu Tuất, nổ phát súng đầu tiên cho chiến dịch dài hơi mang tên "Kiến Lửa P75".