Môi Trường

Tẩy Rửa và Xử Lý Nước

Thông tin

 

Full Name Origin
Hydrogen Peroxide 35% (Asceptic Grade) Thailand
Hydrogen Peroxide 50% (Technical Grade) Thailand
Hydrogen Peroxide 50% (Food Grade) Thailand
Peracetic Acid 15% + Hydrogen Peroxide 23% Thailand
Sodium Hydrosulfite  Germany
Sodium Metabisulfite  Germany
Sodium Metabisulfite 90% Italy
Sodium Hydrosulfite 90% Italy
Sodium Hydrosulfite  China
Calcium Hypochloride 70% Granular Japan

 

Các sản phẩm liên quan