Thức Ăn Chăn Nuôi

Phụ Gia Thức Ăn Chăn Nuôi

Thông tin
Full Name Origin  
L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE 98,5% China  
L-LYSINE SULPHATE (70%, FEED GRADE) China  
Sodium Bicarbonate Thailand  
Các sản phẩm liên quan