Dinh Dưỡng và Sức Khỏe

Phụ Gia Tạo Ngọt

Thông tin

 

 

Full Name Origin
DEXTROSE ANHYDROUS China
DEXTROSE MONOHYDRATE China
Sorbitol Powder Indonesia
Sorbitol Powder 20/60 France
SORBITOL SOLUTION 70% NON CRYSTALIZING Indonesia
SORBITOL 70% SOLUTION Indonesia
Các sản phẩm liên quan