Công Nghiệp

Hóa Chất Hữu Cơ

Thông tin

 

Full Name Origin
Toluene Republic of Korea, Singapore
XYLENE Republic of Korea
CYCLOHEXANONE Taiwan
Methanol Indonesia
MIBK (methyl i-butyl ketone) United States
MEK (methyl ethyl ketone) Japan
DIETHANOLAMINE Saudi Arabia
TRIETHANOLAMINE 99% Saudi Arabia

 

Các sản phẩm liên quan