Tầm nhìn - Sứ mệnh

 

Trở thành một Tập đoàn Thương mại tầm cỡ trong khu vực Châu Á

 

·      Góp phần đưa “hàng hóa” của Thế Giới vào Việt Nam và mang “sản phẩm” của Việt  Nam ra Thế Giới bằng những kênh phân phối chuyên nghiệp, nhằm hài hòa lợi ích của công ty, các đối tác và cộng đồng.